Kvinnen, Inger Olsen, har nå innrapportert legen til fylkeslegen, melder NRK.Hun hadde akutte magesmerter, og fikk etter å ha besvimt flere ganger varslet familien. De tok kontakt med legevakten, og ambulanse ble tilkalt. Men vakthavende lege nektet å komme til henne på sykebesøk, og ba henne komme ned til legekontoret. Det skal Olsen ikke ha vært i stand til. Deretter skal legen ha avbestilt ambulansen som allerede var på vei.Sønnen i huset kjørte ned til legevakten og hentet legen, som gjorde en rask undersøkelse. Han bestilte på nytt ambulansen som nettopp hadde kommet inn etter å ha gjort vendereis.Legen skal ha skrevet ut regning og dratt før ambulansen kom. Ambulansen tok Inger Olsen med til Innherred sykehus. Sykehuset konstaterte raskt at magesekken hennes hadde sprukket, og at situasjonen var livstruende. Olsen ble umiddelbart lagt på operasjonsbordet.Både Olsen og Nord-Trøndelag Røde Kors' ambulansetjeneste har innrapportert forholdet til fylkeslegen.