Fyllingsgraden var 82,7 prosent ved utgangen av uke 50, som tilsvarer en nedgang på 2 prosent fra uka før. Nivået er høyt for årstiden, og ligger for eksempel 8,7 prosentpoeng høyere enn tilsvarende tidspunkt i fjor.

Strømprisene har holdt seg stabile den siste uka, og gjennomsnittlig strømpris til sluttbrukere med standardkontrakter er nå 38,4 øre/kWh. Markedspriskontrakter (spot) med et påslag på 2,5 øre per kWh ligger 1,9 øre lavere, får det fram av en oversikt fra Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).