Middelaldrende menn med et sterkt maskulint selvbilde er minst villige til å oppsøke forebyggende helsetjenester. Det viser en ny amerikansk studie publisert i the American Sociological Association.

1000 menn inngår i studien, der sosiologiprofessoren Kristen W. Springer har sett på mennenes maskuline selvbilde, sosioøkonomiske status og hvorvidt de oppsøkte lege for å få en generell helsesjekk, influensavaksine og prostataundersøkelse.

– Denne undersøkelsen viser at dyptsittende maskuline verdier er en av hovedårsakene til menns dårlige helse, sier professoren til tidsskriftet.

Høy status skadelig

Formålet med studien var å gi svar på hvorfor menn har lavere levealder enn kvinner, selv om de i mange tilfeller har høyere sosioøkonomisk status.

Tidligere undersøkelser har vist at høy sosioøkonomisk status henger sammen med god helse. Men for mennene som føler seg mest maskuline, er det motsatte tilfelle.

Undersøkelsen viser at menn som er ansatt i typiske lavstatus-yrker, ikke ser legebesøk som en like stor trussel maskuliteten. Dermed er de flinkere til å oppsøke lege enn menn i høystatus-yrker.

En forbedring i jobbstatusen er altså skadelig for menns vilje til å forebygge egen helse.

– Studien gir innsikt til det vedvarende kjønnsparadokset når det gjelder helse, der menn har lavere levealder til tross for høyere sosioøkonomisk status enn kvinnene, sier forskeren.

Kommer etter konemas

Gunnar Ramstad, leder i legeforeningen i Hordaland, bekrefter at menn sjeldnere oppsøker fastlege. Når de først gjør det, er det ofte etter press hjemmefra.

– Vi vet fra frekvensanalyser at menn går sjeldnere til lege. Jeg har også inntrykk av at menn ofte kommer fordi samboer eller kone har mast om at man bør gå, sier allmennlegen.

Han sier det er forskjell i mentalitet mellom kjønnene.

– Kvinner har lavere terskel for å gå til lege, og det kan i mange tilfeller være helsebringende. Det er ikke sunt å la være å gå til lege hvis man feiler noe. VI får besøk av flere som kunne fått bedre hjelp om de hadde kommet før. Hos menn hører jeg ofte at «det går vel over», altså en litt mer overflatisk holdning til egen helse.

Han tror dette likevel bare er en del av forklaringen på at kvinner i snitt lever fem år lenger enn menn.

Stemmer ditt inntrykk overens med undersøkelsen? Skriv gjerne en kommentar. (PS: bt.no har nå byttet ut bildet som noen av leserne under betegnet som lite macho.)