I vår gikk Utdannings— og forskningsdepartementet ut med informasjon om nye støtteordninger for elever som går på videregående skole. Men de nye reglene hadde ikke blitt vedtatt i Stortinget ennå.

Venter på byråkratiet

Elever over 18 år skulle ikke lenger få mulighet til å ta opp lån, men høyere stipend, med behovsprøving, skulle gjøre det mulig for elevene å finansiere studiene selv. Men opposisjonen mente stipendene ikke var høye nok til å kompensere for behovet for å ta opp lån, og det ble vedtatt å opprettholde låneordningen.

Så langt, så vel. Ingvild Steinbakken skulle altså fremdeles få mulighet til å ta opp studielån for å gå på skole i Bergen.

— Min mor bor i Evje i Setesdal, og jeg flyttet hit for to år siden for å ta videregående utdanning på Steinerskolen, forteller hun.

Mandag begynner hun på det tredje og siste året på Steinerskolen, og hun ble veldig lettet da hun hørte at hun fremdeles ville få studielån. Men da hun skulle søke om lån, var det ikke plass til å søke lån på skjemaet fra Lånekassen.

— Jeg ringte til Lånekassen og fikk dette til svar: «Legg ved et ark hvor du søker på lån, så får du det på nyåret», sier hun.

For reglene for lån til elever i videregående opplæring er ikke klare ennå, uken før skolene begynner igjen.

Dårlige alternativer

— Jeg skjønner ikke hvorfor dette skal ta så lang tid når ordningen allerede eksisterte? undrer Ingvild Steibakken.

Bergen er som kjent ingen billig by å leie i, og hun må ut med 3000 i måneden bare i husleie.

— Jeg kunne selvfølgelig prøvd å få en deltidsjobb, men jeg har et omfattende prosjekt jeg skal gjøre dette siste året, og den skal gjøres utenom vanlig skoletid. Og hvilken jobb ville jeg fått uten tidligere yrkeserfaring?

Å flytte hjem er heller ikke noe alternativ, det er ikke mulig å kombinere to år på Steinerskolen med ett siste år på vanlig allmennfaglig linje. Og i Evje har de ikke Steinerskole.

— Jeg kan jo slutte på skolen, og begynne å jobbe, men det vil jeg helst ikke, sier hun.

Ingen løsning i sikte

— Hvorfor tar det så lang tid å komme med reglene for lån til elever i videregående opplæring?

— Vi har innført et helt nytt system for støtte til elever i videregående opplæring, og må dermed også få en ny låneordning som er tilpasset denne, sier nestleder Hege Nilssen, nestleder ved avdeling for kompetanse og arbeidsliv i Utdannings- og forskningsdepartementet.

— Så snart de nye forskriftene for låneadgang er ferdige, vil de bli oversendt Lånekassen og elevene vil få lånet utbetalt så snart som mulig etter dette og i løpet av kommende skoleår, sier hun.

Nilssen ønsker ikke å si noe om hvor mange som jobber med å få ferdig de nye forskriftene.

— Når kommer de nye reglene?

— De nye reglene skal være på plass i løpet av høsten, men jeg tør ikke svare på når. Det jobbes på spreng med dette nå, sier Dag Johnsen, fungerende ekspedisjonssjef i avdeling for kompetanse og arbeidsliv i departementet.

— Det hjelper ikke meg i min situasjon nå å få lån i januar, sier Steibakken.

HVA NÅ?: - Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, jeg må vel bare vente og se hva som skjer, sier Ingvild Steibakken. - Det er lite motiverende å begynne på skolen når jeg ikke vet om jeg har råd til å gjennomføre skoleåret som planlagt. <br/>Foto: KNUT STRAND