Mange må gå på sosialen mens de venter.

Tillitsvalgt Jørund Gustavsen i Norsk Tjenestemannslag, som organiserer de Nav-ansatte, innrømmer at Nav setter folk i en håpløs situasjon.

– Ja, hvis jeg selv skulle bli stående uten midler i to-tre måneder, det tør jeg nesten ikke tenke på, sier han til NRK.

Etter regelen skal de fleste få dagpenger etter to-tre uker, men behandlingstiden i Oslo er minst to måneder. En kvinne som ble oppsagt, og som fikk sin siste lønn i desember, fikk beskjed om at hun ikke ville få dagpenger før i mars.

Til tross for at det blir stadig flere arbeidsledige, og dermed flere søknader som skal behandles, skal antall Nav-ansatte kuttes i hovedstaden.

Arbeidsminister Dag Terje Andersen vil ikke kommentere saken overfor NRK.