CATHRINE KRANE HANSEN og NTB

Stengningen av Flesland har allerede medført solide transportforsinkelser i oljesektoren. Det var planlagt 27 turer fra Flesland til oljeplattformer fredag. Ti av disse ble flyttet til Stavanger.

— Streiken har fått store konsekvenser for våre reisende som ikke kommer hjem til planlagt tid, og mange var lei seg for at de gikk glipp av 17. mai-feiringen på land. I løpet av mandag regner imidlertid vi med å være à jour med vaktbyttene. Men utvides streiken til Stavanger på tirsdag, blir det svært problematisk, sier informasjonssjef i StatoilHydro, Torstein Stangenes.

Ny flyplass tatt ut i streik

Lørdag ble også Kristiansund lufthavn tatt ut i streik. Stanses trafikken i Stavanger, er det bare lufthavnene i Florø og Brønnøysund som kan frakte oljearbeiderne til og fra plattformene.

— Flesland har syv helikoptre, Kristiansund fire og Stavanger tre, mens Florø og Brønnøysund bare har ett hver. Det sier noe om kapasiteten og om hvorfor det blir forsinkelser. Vi har flyttet ett helikopter fra Flesland til Stavanger, og vi jobber nå med andre løsninger, forteller Stangenes.

Fortsatt full produksjon

Streiken får ingen konsekvenser for selve oljeproduksjonen. De som er ute på plattformene, fortsetter å jobbe ut over de 14 dagene de normalt er i Nordsjøen.

— Skal oljearbeidere være ute mer enn 21 dager, må vi ha dispensasjon fra petroleumstilsynet. Ettersom det er vanlig å være ute i 14 dager, har vi litt å gå på før det blir nødvendig. Oljearbeidere er heldigvis tålmodige og vant med forsinkelser. Men streiken har gitt dem svært kronglete reiseruter og mye venting. Det er ikke gunstig for noen, sier Torstein Stangenes i StatoilHydro.

Dersom streiken fortsetter til tirsdag, vil flere nye flyplasser bli stengt, blant annet Stavanger lufthavn Sola, Alta lufthavn, Leknes Lufthavn, Sandnessjøen lufthavn Stokka, Sogndal lufthavn Haukåsen og Svolvær lufthavn Helle. Streiken vil også bli utvidet til Oslo Lufthavn Gardermoen.