Pensjonsutvalget som ser på stortingspolitikernes og statsrådenes pensjonsordning, vil etter alt å dømme gå inn for at politikernes pensjoner tilpasses den pensjonsordningen som gjelder i samfunnet ellers. Det bekrefter flere av pensjonsutvalgets medlemmer overfor NTB.

– Det kommer til å bli laget et helt nytt pensjonssystem for stortings— og regjeringsmedlemmer som er mer tilpasset den moderniserte folketrygden, sier Høyres stortingsrepresentant Per-Kristian Foss til NTB.

Diskusjonen om Stortingets gode pensjonsordning er aktuell etter at Dagsavisen avslørte at minst seks stortingsrepresentanter kan ha mottatt til sammen 5,7 millioner kroner i pensjon som de ikke har hatt krav på.

Pensjonsutvalget vil trolig komme med sin sluttrapport ved årsskiftet.

Særstilling

Den nye stortingspensjonen vil fortsatt skille seg ut fra den vanlige pensjonen på en del punkter, tror Foss. Han sier at det må lages et system som gjør at stortingsrepresentanter og statsråder ikke blir stående på bar bakke i det øyeblikk de ikke blir gjenvalgt eller renominert.

Også pensjonsutvalgets leder, tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) sier man må ta hensyn til at stortingspolitikere og statsråder er i en særstilling med tillitsverv som innebærer at de ikke har noen garanti for hvor lenge de blir sittende. Samtidig sier han at utvalget ser på en pensjonsordning for nye stortingspolitikere som er mer tilpasset pensjonsreformen.

SVs medlem i pensjonsutvalget, Rolf Reikvam, og Venstres medlem Trine Skei Grande, tror pensjonsordningen kommer til å bli temmelig lik den folk flest vil få fra 2010.

– Ordningen må først og fremst bli enklere, sier Skei Grande til NTB.

Opptjening

Det som synes sikkert, er at stortingspolitikerne må si farvel til dagens korte opptjeningstid på 12 år. Vanlig opptjeningstid for å få full pensjon for alminnelige lønnstakere er i dag 40 år, og 43 år med det nye pensjonssystemet.

– Det er klart at utvalget ikke kan forsvare at en stortingsrepresentant bare trenger å sitte 12 år på Stortinget for å være sikret full pensjon, sier Reikvam.

Venstres Skei Grande sier at 12 års opptjeningstid blant annet henger sammen med at man ikke har ønsket at representantene skal bli sittende i all evighet på Stortinget.

– Stortingspensjonen må ikke bli for fordelaktig, men heller ikke så dårlig at representantene må sitte ett år ekstra på tinget for å få en god pensjon. Det er i dette spennet vi leter etter de gode løsningene, sier Foss

Urimelig

Ifølge SV-politiker Reikvam vil det også bli slutt på at stortingspolitikernes pensjon reguleres av gjeldende stortingslønn. Denne reguleringen har gitt politikerne på Løvebakken en lang høyere pensjon enn vanlige folk. Utvalgets pensjonseksperter ser nå på en modell hvor pensjonen reguleres etter den gjennomsnittlige lønnsøkningen i samfunnet, minus en prosentsats.

– Dette punktet er nok det jeg syns har vært åpenbart urimelig hittil, sier Skei Grande.

Har du en mening om stortingspensjonen? Legg inn dine kommentarer under!

SCANPIX