– Men vi har et problem, vi har nemlig sett etter feil bakterie. Vi har undersøkt kjøttdeigproduktene for E.coli 0157, som Folkehelseinstituttet trodde var årsaken til sykdommen, mens vi lørdag fikk vite at de syke barna hadde bakterien 0103, sier direktør Knut Framstad i Gilde til NTB.

Nå har Gilde alliert seg med enda flere fagfolk for å sjekke kjøttdeigen for E.coli 0103 også.

– Dermed må vi legge om analysene, i tillegg til at analysetiden blir lengre, sier Framstad.

Resultat mandag

Om de fire andre syke barna har fått i seg samme bakterie, E.coli 0103, som de to første, vil først bli klart utpå dagen mandag, opplyser Folkehelseinstituttet.

Instituttet hadde søndag ettermiddag ikke fått melding om at flere barn eller andre var blitt syke av den farlige bakterien, men de frykter at flere kan bli rammet etter å ha spist bedervet kjøttdeig. Inkubasjonstiden på hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), som de seks barna er rammet av, er om lag en uke.

Både Folkehelseinstituttet og Mattilsynet anbefaler at alle kjøttdeigprodukter stekes eller kokes skikkelig før de spises.

E.coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr. Bakteriene er vanligvis ufarlige, men i dette tilfellet dreier det seg sannsynligvis om en farligere type som kan føre til blodig diaré og oppkast og etterfølgende nyresvikt.

Stoppet deigproduksjonen

Ved Gildes produksjonsanlegg på Rudshøgda i Hedemark, der man regner med at bakteriene kommer fra, er det innført foreløpig stans i produksjonen av kjøttdeig og tilsvarende produkter av storfekjøtt.

– Men vi slakter igjen fra mandag, og den øvrige produksjonen vil gå som normalt, samtidig som vi har innført strenge kontrollrutiner ved Rudshøgda og ved anlegget på Otta, som Rudshøgda har nært samarbeid med, sier Framstad til NTB.

Avdelingsdirektør Stein Ivar Ormsettrø i Mattilsynet mener at kjøttprodusenten kan risikere straffeforfølgelse dersom det blir fastslått at selskapets produkter var smittekilden, og at bedriften har opptrådt uaktsomt.

Matminister Terje Riis-Johansen (Sp) har bedt om full rapport om hva som er gått galt.