BT meldte fredag 3. juni at Olje— og energidepartementet nekter offentligheten innsyn i miljøvurderingene Statens forurensningstilsyn (SFT) har gjort rundt åpningen av nye blokker i Barentshavet. Begrunnelsen er at SFT-vurderingene er interne arbeidsnotater, og derfor unntatt offentlighet. SFT-ledelsen, som i den 17. konsesjonsrunden i 2001 offentliggjorde sine miljøvurderinger, opplyser at de har fått munnkurv av departementet.

Da tilsynets vurdering var tilgjengelig for det norske folk i 2001, frarådet SFT oljeleting på 21 av de 93 nominerte blokkene.

I år får altså ikke offentligheten vite hva den norske fagmyndigheten for forurensning mener om miljøeffektene av å slippe oljeselskapene til på flere nye områder i nord. Dette har fått miljøorganisasjonen Verdens Naturfond til å se rødt. Dessuten har leder i offentlighetslovutvalget, advokat Harald Hove, kalt regjeringens hemmelighetskremmeri for «svært uklok».

Nå krever også SVs stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland at miljøvernminister Knut Arild Hareide svarer for mangelen på åpenhet og offentliggjør SFT-vurderingen.

Langeland viser til den nye miljøinformasjonsloven, som den sittende Bondevik regjeringen har skrytt mye av i festtaler.

— Denne loven sier blant annet at miljøinformasjon alltid skal utleveres hvis det er informasjon om helseskadelig forurensning eller forurensning som kan forårsake alvorlig skade på miljøet, fremholder Langeland, som er nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

— Hvis miljøvurderingene ikke blir offentliggjort, er hele den nye loven en sovende paragraf, og den nye miljøvernministeren en sovende miljøverner. Jeg forventer derfor at statsråd Hareide våkner før det er for sent, sier Langeland.

I likhet med advokat og offentlighetslov-ekspert Harald Hove, peker Hallgeir H. Langeland på at Stortinget tidligere har vedtatt at meroffentlighetsprinsippet skal praktiseres med tyngde. Det gjelder ikke minst i saker av stor offentlig interesse. Langeland mener samfunnsdebatten om oljeaktivitet i Barentshavet er kroneksempelet på en sak som oppfyller dette kriteriet.