— Statens forurensningstilsyn har pålagt operatørene på sokkelen om å utarbeide forpliktende tiltaksplaner for å nå målet om nullutslipp, fastslo Brende da BT intervjuet ham om utslippene for en tid tilbake.

Havforsker Asbjørn Svardal frykter at kravet om nullutslipp blir gjenstand for fortolkninger som fører til at pålegget blir utvannet. Fra enkelte hold i oljeindustrien er kravet blitt oppfattet til å gjelde det produserte vannet «som gir størst risiko».

Børge Brende levner overfor BT liten tvil om hva som er kravet:

— For enkelte miljøgifter, som alkylfenoler, skal utslippene stanses innen 2005. Utslippene av andre miljøgifter, deriblant tungmetaller og PAH, skal reduseres vesentlig innen 2010, sier Brende.

Han svarer ikke direkte på spørsmål om oljeselskapene har sluppet for billig unna miljøkrav. Brende åpner imidlertid for økt bruk av anmeldelser ved brutt på utslippstillatelsene.

— Tiltak for å redusere utslipp av olje og kjemikalier i produsert vann har høyeste prioritet i tiden som kommer. For nye felt skal det som hovedregel ikke tillates miljøfarlige utslipp av olje og kjemikalier, sier Brende.

Statsråden gleder seg over at flere selskaper nå utprøver lovende teknologi for å rense produsert vann. På Troll-feltet er vannet blitt mye renere før det slippes ut, takket være en ny teknologi utviklet av et Sandefjord-firma.

Brende varsler at myndighetene, i samarbeid med industrien, så raskt som mulig, vil ta initiativ til et eget forskningsprogram om langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra oljesektoren.