Det betyr at Senterpartiet må skaffe 3,8 friske milliarder i forhandlingene på Soria Moria. Senterpartiet er ansvarlig for det klareste løftet som ble presentert i valgkampen og før regjeringsforhandlingene i Holmenkollen; økningen av kommunenes frie inntekter.

— Vi skal innfri våre løfter. Det betyr at overføringene til kommunene skal øke med 5,7 milliarder kroner i 2006, har Åslaug Haga understreket overfor Bergens Tidende.

Haga opplyser at forhandlerne på Soria Moria ikke er i mål når det gjelder kommuneøkonomien.

Den nye regjeringen får ikke drahjelp av den avtroppende. Bergens Tidende har grunn til å tro at regjeringen, i statsbudsjettet som presenteres fredag 14. oktober, vil foreslå en bevilgning som øker kommuneinntektene med 1,9 milliarder kroner. Det er 600 millioner kroner mer enn det regjeringen fremmet i kommuneøkonomiproposisjonen i vår. Gapet mellom Senterpartiets løfter og regjeringens bevilgningsforslag er 3,8 milliarder kroner. Det er penger Senterpartiet må levere når den påtroppende regjeringen fremmer sitt tilleggsbudsjett noen uker etter at statsbudsjettet er fremlagt.

Den påtroppende regjeringen må i hovedsak bygge på Bondevik-regjeringens statsbudsjett. En del omprioriteringer og en prinisppielle endringer vil ventelig komme i en tilleggsproposisjon fra de nye, men det er et begrenset antall milliarder de kan flytte på. Derfor er det krevende å låse en så stor sum til kommunene. Det betyr mindre penger til andre prioriterte oppgaver for de rød-grønne.

Haga og Senterpartiet har lovet at kommunene skal få mer penger slik at kommunene får råd til «flere hender til omsorg, flere lærere i skolen og en betydelig håndsrekning til det lokale kulturlivet».