— Dette betyr ikke at ikke barn skal få lov til å ha hund, katt eller hamster. Men foreldrene må samtykke og ta hovedansvaret for kjæledyrene, sier landbruksminister Lars Peder Brekk.

Fredag presenterte han forslaget til ny dyrevelferdslov.

Rammelov

Lovforslaget har som utgangspunkt at dyr skal behandles med respekt. I omfang er lovteksten som er oversendt Stortinget, mindre enn dagens dyrevernlov. Men den nye rammeloven slår fast viktige prinsipper for hvordan dyr skal behandles.

_Les også:

Valpesvindlere prøver seg_

Der dagens dyrevernlov inneholder detaljerte beskrivelser av hvilken behandling av dyr som er ulovlig og straffbart, slår den nye dyrevelferdsloven fast at «dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger».

I lovforslaget er det Mattilsynet som får ansvaret som tilsynsorgan for dyrevelferdsloven. Dermed blir det Mattilsynet, ikke domstolene, som kan frata folk retten til å ha dyr.

Beholder nemndene

Landbruksdepartementet ville i utgangspunktet legge ned de kommunale dyrevernnemndene og la Mattilsynet ha eneansvar for tilsynet. Men i det endelige lovforslaget har regjeringen ombestemt seg.

— Vi foreslår at dyrevernnemndene lovfestes som en del av Mattilsynets tilsyn lokalt. Dyrevernnemndene bidrar til et større engasjement for dyrevelferd, og vi ønsker også å beholde lekmannsskjønnet som dyrevernnemndene representerer, sier Lars Peder Brekk.

Det følger ingen ekstra bevilgninger med det nye tilsynsansvaret for Mattilsynet. Ifølge Lars Peder Brekk skal Mattilsynet ha nok ressurser til å påta seg tilsynet for all dyrevelferd.

Hva synes du om det nye lovforslaget? Kommenter det her!

Øivind Ask