Christian Melle (25) frå Ørsta omkom i januar i fjor under arbeid for entreprenøren KA Aurstad i Askvoll.

No må KA Austad betale ei bot på ein million kroner, samt 100.000 kroner i erstatning til begge mannens foreldre for førehald på arbeidsplassen der ulukka skjedde.

Det var NRK Sogn og Fjordane som først omtalte saka.

— I første omgang handlar det om sikring av snuplassen, og at ein i Helse, Miljø og Sikkerheits-planen ikkje hadde sett i verk rutinar på korleis snuinga skulle gå føre seg, seier politiadvokat Jørn Lasse Refsnes til NRK.

Politiets teori er at mannen kom for langt ut på kanten då han skulle snu og på grunn av dette hamna utfor kanten og i sjøen. Området det vart arbeida på skal ha mangla fysiske sperrer mot fjorden.— Det var etter påtalemakta og politiet sitt syn ein relativt stor risiko for at det kunne hende ei ulukke der i form av utforkøyring, seier Refsnes.

Statens vegvesen var byggherre på området, og må ut med 500.000 kroner i bot. Årsaka er at dei som byggherre har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarleg, men på ein meir indirekte måte enn det sjølve arbeidsgjevar har.