GUNNAR WIEDERSTRØM

gunnar.wiederstrom@bt.no

— Sosial- og helsedirektoratet har konkludert med at den pågående priskrigen på øl er i strid med alkoholloven § 8-12. Vi oppfordrer derfor Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon til å være edruelige og så snart som mulig bidra til at dagligvarebransjen forholder seg til alkohollovens bestemmelser, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet.

Øl er ingen ordinær vare og er derfor omfattet av en egen alkohollov som har som mål å i størst mulig utstrekning begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.

Alkoholloven forbyr spesielle rabattilbud ved salg av øl. Bestemmelsene er ikke til hinder for at en butikk som opererer med rabattordninger for hele eller en betydelig del av sitt vareutvalg, også selger øl med tilsvarende rabatt.

Men når kjedene selger øl til laveren pris enn innkjøpspris, blir dette i strid med alkoholloven.

— Det er ingenting i de svar vi har fått fra butikkjedene som tyder på at endringer i kjedenes kostnader er årsak til dagens lave priser, sier Larsen.

Nå blir det opp til kommunene å føre kontroll med at pålergget fra direktoratet etterleves.

Direktoratet vil nå ta kontakt med alle landets kommuner og be dem følge situasjonen og gripe inn om nødvendig. Dersom salgsstedene ikke endrer praksis vil det være naturlig å inndra bevillingen for kortere eller lengre perioder.