• Vi kan ikke være bemannet for topp aktivitet. Oppdragsmengden varierer veldig, og det billigste er å leie inn sivile for å ta toppene.

INGUNN RØREN

Direktør Ivar Johan Knudsen avviser kritikken fra de tillitsvalgte. Knudsen er direktør i divisjonen for tunge verksteder i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

— Jeg er minst like opptatt av arbeidsplassene på Haakonsvern som de tillitsvalgte, men vi må være realistiske. Inntil omstillingen av Forsvaret er ferdig har vi i praksis ansettelses-stopp, og da må vi leie inn eksterne folk i de mest hektiske periodene. De innleide arbeiderne kan sies opp på 14 dagers varsel når det er få oppdrag, og dermed har vi ikke kostnader på dem når det er lite å gjøre, sier Knudsen.

— Vi leier inn sivile firmaer for å spare penger, men også for å sikre at de ansatte på Haakonsvern har nok å gjøre i rolige perioder, sier Knudsen.

Foreløpig har 50 ansatte i verkstedene tatt imot sluttpakker. Samtidig er det budsjettert med å leie inn 50 personer for å gjøre vedlikehold på ubåtbasen i 2005.

— Ideelt sett skulle vi hatt flere fast ansatte, men Forsvaret skal gjennom en enorm omstilling, og vi må selvsagt ta vår del ved å trimme staben. Vi har ikke lov til å ansette flere selv om det skulle være behov for det, sier Knudsen.

— Det viktigste er at vi beholder alle oppdragene i vår region. Når det er nok å gjøre på Haakonsvern, drypper det på sivile firmaer i Bergens-distriktet.

Sjøforsvaret har satt bort halvparten av vedlikeholdet til sivile firmaer siden midt på 90-tallet.