Flyruten Oslo — Bergen er blant dem som er hardest berørt av at flyavganger blir innstilt, bekrefter distriktssjef Arnt Haugland i SAS Braathens overfor Bergens Tidende.

En fersk statistikk fra SAS Braathens viser at man har innstilt nesten 100 rundturer mellom Bergen og Oslo i desember, januar og februar. Men Haugland mener at SAS Braathens alt i alt har hatt høy regularitet i vinter, selv om kanselleringer alltid er beklagelig for de passasjerene som rammes. Kanselleringene de tre siste månedene utgjør bare tre prosent av alle avgangene til SAS Braathens denne vinteren.

Ifølge Haugland har tekniske problemer med flyene og dårlig vær på Flesland og Gardermoen vært årsak til 30 prosent av de innstilte flyavgangene. Men også sykdom blant flymannskapene er en viktig årsak til at man plutselig må innstille et fly. Sykefraværet har vært spesielt stort i februar.

Ulovlig

— Vi har hatt en del tilfeller der det har vært umulig å få vikarer til å overta raskt når et besetningsmedlem plutselig blir syk og ikke kan jobbe. Vi må av sikkerhetshensyn ha en kabinansatt pr. 50. flysete om bord. Skal det etter reglene være fire ansatte i kabinen, er det ulovlig å fly med tre. Hvis en fra kabinbesetningen plutselig blir borte fra jobb, og vi ikke får tak i vikar, kan derfor ikke flyet ta av, sier Haugland.

— Både Haugland og seniorrådgiver i SAS Braathens, Knut Løvstuhagen, avviser kategorisk at selskapet innstiller fly på grunn av få passasjerer.

— Nei, slikt forekommer overhodet ikke. Flyene skal gå uansett om det er få eller mange passasjerer. Når vi må kansellere, skyldes det alltid en årsak som vi ikke er herre over, hevder Løvstuhagen.

Omdisponerer fly

Flyruten Bergen - Oslo har vært spesielt hardt rammet av innstilte flyavganger i vinter. SAS Braathens velger nemlig å omdisponere fly og mannskap på sparket dersom det oppstår sykdom blant besetningen på fly til mange andre flyruter.

— Dette gjør vi for å gjøre ulempene minst mulig for våre passasjerer. Hvis det oppstår sykdom blant besetningen på en flyrute, som har få avganger daglig, velger vi å omdisponere og heller kansellere en avgang på de mest trafikkerte rutene, eksempelvis Bergen - Oslo. Her går flyene ofte med bare en halvtimes mellomrom. Et kansellert fly mellom Bergen og Oslo får skaper mindre ulemper for passasjerene enn om vi innstiller en avgang fra eksempelvis Oslo til Alta, der man gjerne må vente i mange timer på neste fly. På Bergen - Oslo har vi tross alt 20 avganger daglig.

Vil bedre seg

Haugland sier det er svært sjelden en passasjer må vente i timevis på grunn av at flyavganger innstilles på en rute som Bergen - Oslo. Derfor vil passasjerene på denne ruten normalt ikke være kvalifisert til å nyte godt av de nye reglene for erstatning for flyforsinkelser og kanselleringer.

— Vil de nesten daglige kanselleringene fortsette?

— Noen av årsakene - som dårlig vær - er jo et typisk vinterfenomen. Det er også mer sykdom i vinterhalvåret. Så vi regner jo med at dette bedrer seg. På den annen side kan man aldri gardere seg mot tekniske feil, som gjør at vi må sette fly på bakken. Men målet vårt er at alle flyavganger skal gjennomføres, helst på tidtabell, sier Haugland.