— Jeg vil bruke staten som brekkstang, Hvis det finnes kvalifiserte jobbsøkere med minoritetsbakgrunn, er staten i dag forpliktet til å innkalle minst en av dem til jobbintervju. Denne ordningen skal utvides til å gjelde alle statlige bedrifter. Sykehus, NSB og så videre, sier Hanssen til VG.

Han vil også vurdere virkemidler for å sikre at søkere med minoritetsbakgrunn blir ansatt oftere enn i dag.