Mens verdenslederne møtes på Bali for å bli enige om tiltak for å bøte på klimaendringene, er bergenske utbyggere og kommunen nødt til å ta mer konkrete forholdsregler.

I disse dager legges fundamentet for neste byggetrinn av Høyteknologisenteret, som skal gi 35.000 nye kvadratmeter med kontor- og forskningslokaler på kaikanten på Marineholmen. Men kaikanten som ble laget for få år siden, er for lav til å møte havnivået som kan bli et faktum om noen tiår. Nye masser med grus og pukk blir derfor kjørt på før byggingen starter.

Også BOB hever

— Totalt øker vi nivået på gulvene med rundt en halv meter, slik at byggene blir stående oppå en liten rampe, sier Nygaard.

Med hevingen som gjøres nå, vil byggene stå på tørt land i overskuelig fremtid, i følge eksperter.

— Dette er noe vi har tatt hensyn til ved byggene våre i Solheimsviken også. Der bygger vi et nytt kontorbygg nå, som også er hevet, sier Nygaard.

Lenger ute i Damsgårdssundet begynner BOB snart byggingen av de første blokkene idet som skal bli en ny bydel med opptil 1000 nye boliger. Også de vil ta sine forholdsregler.

— Vi har fått Nansensenteret til å beregne maksimal vannstand de neste 100 årene, og legger gulvet over den. Det betyr at vi måtte heve gulvene med rundt én meter i forhold til kaikanten, forteller Ole H. Kleppe, prosjektleder for Damsgårdssundet i BOB.

Ikke vann på beina

Det første byggeprosjektet, borettslaget Ternen, ligger nesten helt i vannkanten, men vil bli hevet over fremtidig havnivå.

— Jeg kan garantere at ingen vil få vann på beina i stuen. Selve kaien kan bli oversvømt, men husene og veien blir liggende over vann, sier Kleppe.

Han mener hevingen knapt blir synlig når byggene er ferdige.

— Det blir en liten mur ned mot kaien, og så kommer en høy 1. etasje oppå der. Enten kan vi fylle på med pukk for å heve bygget, eller vi kan benytte arealet til kjeller. Det har vi ikke avgjort ennå.

Kleppe sier at de ikke har opplevd at kjøperne har vært bekymret for fremtidens havnivå. BOB har lagt vekt på å informere om tiltakene de gjør.

Bergen kommune vil stille krav til at fremtidige bygg langs sjøen heves høyt nok opp. Eksisterende bygg må på sikt sikres med sperringer og pumper.

Umulig å stanse

Professor Helge Drange ved Nansensenteret sier det er helt nødvendig for utbyggere å ta hensyn til havnivået. Stigningen kommer, og det er fint lite vi kan gjøre med det.

— Dette er en så treg prosess at det vi gjør i dag ikke får virkninger før om lang tid. Selv om vi skulle halvere klimautslippene våre over natten, vil det trolig bare redusere havnivået om 100 år med 15 centimeter, sier Drange.

Han tror en stormflo på slutten av dette århundret vil nå 75 centimeter over dagens nivå. Men allerede i 2040 regner ekspertene med at Bryggen vil stå under vann to ganger daglig.

— Vi har noen år på oss før vi må begynne å lage sluser i Vågen og Puddefjorden, men jeg tror det kommer. I mellomtiden bør alle som bygger langs sjøen ta høyde for det som kommer. Med én meter har man en liten margin, i tilfelle det blir verre enn vi spår, sier Drange.

  • Les flere saker om global oppvarming på bt.no/klimaHva bør gjøres med klimaendringene? Si din mening i feltet under!
Paul S. Amundsen
Eirik Brekke
I FARE: Den nye Dokkeskjærskaien vil også komme under vann, spår forskerne. Det vil i så fall bety at man vil trenge robåt og slagstøvler for å ta seg frem til hurtigruteterminalen.
BERGENS TIDENDE
I FARE: Det er ikke bare i Bergen det bygges langs vannkanten. Det nye leilighetskomplekset Vindu mot Fjorden på Haugsnesfjero i Os kan få problemer når vannet stiger. Ikke minst gjelder det kulturdelen i første etasje.
Bergens Tidende
I FARE: Garasjen på den splitter nye brannstasjonen på Nygårdstangen vil fylles av vann ved stormflo om noen tiår. I hvert fall dersom havnivået stiger slik forskerne tror, og det ikke blir bygget flomsperring ved inngangen til Store Lungegårdsvann.
Bergens Tidende