Kvalitetsreformen innen høyere utdanning skal sette studenten i fokus. Mer individuell undervisning og oppfølging vil koste penger, mange penger. Høsten 2003 skal den omfattende reformen settes ut i livet ved universitetene og høyskolene. 400 millioner har universitetene regnet ut at de trenger for å gjennomføre endringene som reformen vil innebære. Høgskolene mener det trengs 700 millioner.

— Jobbe som gale

— Vi skal jobbe som gale for å få det til. Denne reformen skal gjennomføres, og penger er helt nødvendig, sier Rolf Reikvam (SV), leder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

Stipendandelen for studentene skal økes fra 30 til 40 prosent fra høsten av. Dette koster en milliard kroner mer i året.

— Det klarte vi, og utfra det bør vi også klare å få penger til kvalitetsreformen. Men om det lykkes å få en milliard kroner er usikkert. Det som bekymrer meg er om dette legges på is under dekke av at det ikke er penger nok, sier Reikvam.

Reform på papiret?

— Hvis politikerne ikke er villige, blir dette bare en reform på papiret, sier leder i Forskerforbundet, Kolbjørn Hagen.

Seinest denne uken hadde Forskerforbundet møte med Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen der reformen var tema. Lederen i Forskerforbundet har stor tro på omleggingene, hvis midlene kommer. – Vi vil få en vesentlig bedre høyere utdanning og studenter som kommer seg raskere gjennom studiene, sier Hagen.

Bedre arbeidsplass

— Mange ser frem til dette, gitt at en får ressurser nok. De håper at reformen fører til at de får en bedre arbeidsplass. De ansatte har vært gjennom stor grad av omstilling de siste årene, og jeg merker at mange er trøtte. De er også redde for at midlene som trengs ikke kommer, sier Kolbjørn Hagen.

— På inneværende års budsjett er det bevilget 270 millioner kroner som skal gå til forberedelser til kvalitetsreformen, sier avdelingsdirektør Borghild Abusland i utdannings- og forskningsdepartementet.

Avdelingsdirektøren ønsker ikke å uttale seg om en milliard kroner til reformen er realistisk å forvente seg for universitetene og høyskolene.