Regjeringsforhandlingene i Asker utenfor Oslo har avklart at det ikke vil bli lagt ned veto mot direktivet fra den påtroppende regjeringen.

Direktivet bryter verken med FN-konvensjonen om biologisk mangfold eller andre lover og regler, er konklusjonen til EF-domstolen som offentliggjør sin kjennelse senere i dag.

Bondevik II-regjeringen vil dermed få sin første vanskelige sak på bordet — før den har tiltrådt.

Arbeiderpartiet og utenriksminister Thorbjørn Jagland har tidligere uttalt til Bergens Tidende at direktivet vil innlemmes i norsk lovgivning, hvis EF-domstolen konkluderer med at det ikke bryter med FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Det er også Høyres standpunkt at direktivet må gjennomføres i norsk rett.

Høyre varslet forut for Sem-forhandlingene om en ny regjeringsplattform at de ikke kom til å forhandle bort saker det er flertall for på Stortinget. Frp sikrer flertall for patentdirektivet.

Kristelig Folkeparti er prinsipiell motstander av direktivet på et etisk grunnlag. De verken kan eller vil godta innholdet i det. Partiet mener direktivet åpner for at det tas patent på liv. Like fullt vil det være den kommende statsminister Kjell Magne Bondevik som får ansvaret for å gjøre direktivet til norsk lov.