I tillegg blir søkere til en rekke andre utdanninger avkrevd politiattest for å avdekke eventuelle merknader om volds eller sedelighetsforbrytelser. Rundt 7.500 studieplasser omfattes av de nye reglene, skriver Kirke-, utdannings— og forskningsdepartementet i en pressemelding.

Eventuelle merknader på attesten kan føre til at studenten ikke får delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning og dermed ikke vil kunne fullføre utdanningen. En egen nemnd blir opprettet for å fatte vedtak i slike saker.

-Vi må være sikre på at de yrkene som har med barn å gjøre er sikre og sjekket for folk som er tidligere straffet iblant annet seksualsaker. Det er helt uakseptabelt at vi skal ha personer som er tidligere straffedømt for seksuelt misbruk mot barn i norske skoler eller barnehager, sa undervisningsminister Trond Giske i forbindelse med at forslaget ble lagt fram før jul i fjor.

NTB