Tråleren ble oppbrakt av norske myndigheter, men klarte å komme seg unna med to norske inspektører om bord.

Programmet Dokument 2 på TV2 mandag, der blant annet Forsvaret egne lydbåndopptak ble avspilt, viser at bordingen ble avblåst tre ganger. Ifølge kapteinen på «Elektron», Valerij Jaranpsev, kunne fartøyet blitt bordet fordi det flere ganger lå stille i sjøen.

Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet ga i TV2 mandag kveld uttrykk for at de mener Forsvaret opptrådte med for liten handlekraft i denne saken.

Stortingsrepresentant Jan Sahl (KrF) vil tirsdag sende et brev til forsvarsministeren der han ber om en forklaring på hvorfor «Elektron» ikke ble stoppet.

Sahl er overbevist om at det lå politiske hensyn bak vegringen om å gripe inn.

MÅ SVARE: Hvorfor ble ikke «Elektron» bordet selv om det skipet stille? KrF og Frp krever svar fra forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. ARKIVFOTO: ODD MEHUS