Årsaken er at en lokalt ansatt finansdirektør i Khartoum i Sudan begikk underslag av midlene i perioden fra juni 2002 til desember 2003.

UD har tidligere krevd at Kirkens Nødhjelp må tilbakebetale de midlene direktøren underslo, men organisasjonen har inntil i sommer nektet å betale.

Men i løpet av juli tilbakebetalte organisasjonen pengene.

– Millionene er tilbakebetalt innen fristen, så den saken er avsluttet, sier underdirektør Halvor Sætre i Utenriksdepartementet til NA24.

Kirkens Nødhjelp nektet å betale tilbake bevilgningene med henvisning til at prosjektet pengene skulle brukes til ble gjennomført til tross for underslaget, og klagde til slutt saken inn for siste ankeinstans, Kongen i statsråd.

Klagen ble avslått 27. juni og organisasjonen fikk frist til å gjøre opp for seg innen midten av juli.