Torsdag formiddag ble stat/kirkeinnstillingen lagt frem i Oslo. Utvalget under ledelse av prost Trond Bakkevig foreslår omfattende endringer i kirkeordningen. Men han avviser at forslagene er et totalt skille mellom kirken og staten.

— Vi snakker om den sammen kirken, men en ny kirkeordning. Staten må fortsatt ha en aktiv politikk overfor alle tros- og livssynssamfunn, legger han til. Bakkevig regner med det vil gå minst 10 år før dagens statskirkeordning er en saga blott.

Egen økonomi

Blant de viktigste forslagene er at Kirken må ha hånd om sin egen styring og økonomi. Medlemmene må betale en egen medlemsavgift eller livssynsavgift, som stat/kirkeutvalget ønsker skal innkreves via skatteseddelen.

-Dagens medlemmer av Den norske kirke vil ikke merke stor forskjell, bortsatt fra at medlemskapet i Kirken vil bli synlig på skatteseddelen. For størrelsen av avgiften skal tilsvare det Den norske kirke allerede får bevilget fra offentlige myndigheter, altså vel 1000 kroner året, eller knapt en hundrelapp hver måned, sier han.

Likestilling

Stat/kirkeutvalget foreslår ellers at Statskirkens privilegier må opphøre. Alle tros- og livssynssamfunn bør likestilles. Staten må også i fremtiden ha en aktiv og støttende politikk overfor alle tros- og livssynssamfunn. Men Stortinget bør likevel vedta en egen lov om Den norske kirke.

Utvalget går videre inn for at biskopene skal utnevne av kirkelige organer. Et flertall vil ha direkte valg av medlemmer til bispedømmeråd og -Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste organ.

Biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther, som har vært med i utvalget, tror tiden nå er inne for å oppheve dagens statskirkeordning, og at forslagene blir godt mottatt både i kirken og blant politikerne.