Stortingsflertallet sier ja til full egenbetaling for å spare 104 millioner kroner på neste års budsjett, skriver Aftenposten.

Det er den avgåtte Ap-regjeringen som har foreslått at kunstig befruktning fra nyttår skal betales helt og fullt av dem som ønsker slik behandling. Fremskrittspartiet og SV har allerede signalisert at de er enig i prinsippet om full egenbetaling på området. For par som forsøker å få barn på denne måten, kan regningen blir stor. Prøverørsbehandling kan koste mange inntil 100.000 kroner.