I Hordaland sa legemiddelkontoret nei til det samme preparatet som ble godkjent i Nordland og Rogaland.

Anne Grethe Hatlevik har en 16 år gammel sønn som har en epilepsi som er vanskelig å behandle. Han har gått på medisin i flere år. Nylig fikk foreldrene avslag på en søknad om å få godkjent et nytt preparat under blåreseptordningen.

— Virker urimelig

— Det er både frustrerende og virker urimelig at søknaden ble avslått, sier mor til gutten som sier hun ble overrasket over å bli sendt hjem fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) med en flunkende ny medisin som ikke er godkjent på blå resept. - Men vi vil jo det aller beste for ungene våre, og sa derfor ja-takk.

— Medisiner er livsviktige for André, sier moren. Hun peker på at hun kjenner til at det både i Rogaland og i Nordland er like gamle pasienter med epilepsi, alle med vagus stimulator som sønnen hennes også har, og alle med en vanskelig epilepsi, som har fått godkjent det samme preparatet under blåreseptordningen. Legemidlet heter lyrica, og er så nytt at det ikke står på preparatlisten over forhåndsgodkjente legemidler. Det må derfor søkes spesielt.

Må betale - andre slipper

Gutten hennes brukte legemidlet fra begynnelsen av september til slutten av november. Vi betalte 2746 kroner for medisinen. Siden vi hadde frikort for 2004, ville vi fått dekket hele beløpet hvis søknaden hadde blitt godkjent. Nå har vi etter noen runder fått tilbud om å få dekket deler av utgiftene, sier mor til gutten.

Den såkalte bidragsordningen krever at ny egenandel på 1500 betales (er 1600 kroner i 2005). 90 prosent av alt overskytende dekkes av det offentlige. I dette tilfellet må foreldrene til gutten ut med 1625 kroner. Fra før har de betalt egenandeler for blåreseptmedisin på 1550 kroner i 2004.

— Vi betaler 1625 kroner i medisiner som andre i samme situasjon andre steder slipper å betale, sier Anne Grethe Hatlevik. Hun vil derfor benytte seg av klageadgangen. Avslaget var blant annet begrunnet med at et annet preparat burde vært prøvd først. Slike innvendinger var ikke reist i de to andre fylkene der preparatet ble godkjent. Søknaden var også behandlet ved regionkontoret, før avslaget ble gitt.

Detaljert regelverk

Fungerende divisjonsdirektør i helsetjenestedivisjonen i Rikstrygdeverket, Christine Bergland sier på generelt grunnlag:

— Søknader som behandles på individuell basis sendes fra lege til legemiddelkontoret i det fylket der pasienten bor. Kontoret følger retningslinjene fra Rikstrygdeverket. Hun understreker at regelverket er detaljert, og at vanskelige saker sendes videre til et regionkontor, der farmasøyter trekkes med i behandlingen.

— Søknadene skal vurderes individuelt. Tilsynelatende like tilfeller kan være forskjellige, fordi det blant annet finnes regler om at et preparat skal være prøvd først, før et annet kan prøves, sier Bergland. Hun opplyser at det er klageadgang på avgjørelser fra legemiddelkontoret.

MÅ BETALE: Anne Grethe Hatlevik fra Fitjar har en sønn med den kroniske sykdommen epilepsi. Hun må betale for medisin som andre får på blå resept. <p/> FOTO: TARJEI GILJE, Stavanger Aftenblad