Paret er ufrivillig barnløse. Hvis ikke Bondevik-regjeringen forandrer Ap-regjeringens opprinnelige forslag, vil Benedicte og Roger Kristoffersen etter nyttår selv måtte betale utgiftene til prøverørsbefruktning. Prisen vil være ca 30.000 kroner pr. forsøk.

Benedicte Kristoffersen har allerede forsøkt prøverørsbehandling to ganger. Skulle ekteparet ha betalt behandlingen selv, ville det allerede ha kostet dem ca. 60.000 kroner.

Om noen uker håper hun å starte det tredje forsøket. Lykkes ikke det, er ekteparet i stedet innstilt på å adoptere et barn.

— Ikke råd

— Vi synes rett og slett ikke vi har råd til å investere i flere mislykkede forsøk. I stedet er det bedre å spare eventuelle utgifter til adopsjon.

Benedicte Kristoffersen synes det er dypt urettferdig at myndighetene nå forlanger at de skal betale prøverørsbefruktning selv.

— Jeg godtar at barnløshet i utgangspunktet ikke er en sykdom. Men lengselen etter barn kan føre til at vi blir syke. Det påfører samfunnet store utgifter til sykemeldinger og medisiner, hevder Benedicte Kristoffersen.

Selv har ikke ekteparet kunnet finne grunnen til at nettopp de er blitt barnløse. Legene har ikke kunnet påvise noen spesielle årsaker.

Blir stresset

— Ingen forlanger at pasienter med livsstilssykdommer skal betale for behandling av disse selv om de er selvforskyldte, sier Benedicte Kristoffersen. Hun synes også det er en tankevekker at gravide kan ta abort på statens regning.

Hun legger ikke skjul på at hun i perioder er blitt deprimert fordi hun ikke lykkes med å bli gravid.

— Jeg blir fryktelig stresset, og klarer ikke tenke på annet enn å lage barn. Jeg har også lukket meg inne og bevisst holdt meg borte fra venninner med småbarn og sammenkomster hvor det er mange småbarnsforeldre, sier hun.

Spesielt har Benedicte Kristoffersen følt at det er vanskelig å takle ubevisste sårende uttalelser fra andre.

STRESSET OG DEPIMERT: - Jeg blir fryktelig stresset og klarer ikke å tenke på annet enn å lage barn, sier Benedicte Kristoffersen.
Foto: Ørjan Deisz