Arbeids— og inkluderingsdepartementet vil gi MUFere som fikk opphold i 2005 og 2006, og som senere ikke har fått tillatelsen fornyet, adgang til å få sin sak vurdert på nytt med sikte på varig opphold, skriver departementet i en pressemelding.

En av dem er Ahmed Bahez, som har bodd i Bergen siden 1999. Han tror nesten ikke det er sant da han får nyheten fra bt.no.

– Er det sant? Det var en veldig, veldig god nyhet. Jeg er utrolig glad nå, sier han.

UDI-skandalen

Bahez fikk opphold i 2006, sammen med vel 200 andre kurdere, på grunn av særskilte menneskelige hensyn.

Kurderne fikk opphold selv om de ellers ikke oppfylte kravene fra departementet. Det utløste UDI-skandalen. Granskingsrapporten fra Graver-utvalget førte til at Manuela Ramin-Osmundsen måtte trekke seg som UDI-direktør.

MUF-erne fikk sakene behandlet på nytt, og Bahez og de fleste andre kurderne ble fratatt oppholdstillatelsen. Det har fått både politikere, jurister og menneskerettighetsorganisasjoner til å protestere kraftig.

Selv Hans Petter Graver, som knuste UDI med sin granskingsrapport, sa til BT i fjor at han mente kurderne var blitt behandlet urimelig, og at de burde få bli.

– Det er veldig godt å få denne nyheten. Det ville vært umulig å sende dem hjem etter at de har bodd og arbeidet i Norge i ti år, sier Venstre-politiker Tarik Hedi, som har vært en av MUF-ernes talsmenn.

– Spesielle saker

– Disse sakene er av en helt spesiell karakter. Denne gruppen har vært i Norge i ti år. Skiftende regjeringer har vurdert deres situasjon, med varierende konklusjoner. Dette har gitt dem et betimelig håp om fortsatt opphold i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i pressemeldingen.

– Jeg mener det er riktig at de som fikk en oppholdstillatelse i 2005, og som da fikk en forventning om å få bli i Norge, nå får en ny sjanse, sier statsråden.

Kurdiske Ahmed Bahez har bodd og jobbet i Bergen i årevis, og fikk opphold i 2006. Men etter UDI-skandalen fikk han likevel avslag. Nå blir MUF-sakene behandlet på nytt.
Silje Katrine Robinson