— Etter en omfattende politisk prosess er vi nå godt fornøyd med å undertegne en kontrakt, forteller sjef ved Forsvarets Logistikk Organisasjon/Investering, flaggkommandør Morten Jacobsen.

De nye, hurtiggående MTB-ene koster fullt utrustet rundt en milliard kroner per fartøy. Kontrakten ble signert i kommandantboligen på Bergenhus i går.

Umoe Mandal skal bygge de fem luftputekatamaranene i komposittmaterialer. Våpen- og kommandosystemene til fartøyene blir levert av Kongsberg Defence and Aerospace og franske Armaris. Den første MTB-en blir klar fra verftet i 2007, den siste av de fem i 2009.

Sjøforsvaret overtok KNM «Skjold» i 1999. Fartøyet ble grundig utprøvd, og for to år siden gikk Stortinget inn for å bygge ytterligere fem slike MTB-er. Finansieringen kom imidlertid først på plass i oktober i år.

— KNM «Skjold» har fullt ut svart til våre forventninger, sier prosjektlederen, kommandørkaptein Knut Stormoen.

Akkurat som prototypen «Skjold», får de nye MTB-ene en toppfart på opp mot 60 knop. MTB-våpenet vil bestå av seks fartøyer i «Skjold»-klassen og 14 moderniserte «Super-Hauk».

De nye MTB-ene blir drevet av gassturbiner med vannjetaggregat. Motorytelsen blir på hele 12.000 kW/h.

KNM «Skjold» har ikke vært utrustet med våpen, men vil få det nå. Samtlige seks nye MTB-er blir utstyrt med nye sjømålsmissiler og kanon på fordekket. Missilene anskaffes utenfor prosjektet.

Minejaktfartøyene til Sjøforsvaret er bygget i samme materiale som de nye MTB-ene. Da KNM «Orkla» brant opp for ett år siden, ble det stilt spørsmål ved om det var fornuftig å bygge flere marinefartøyer i kompositt.

— Dette har vurdert, og konklusjonen er at brannsikkerheten er godt nok ivaretatt på MTB-ene. Disse fartøyene får en annen og bedre type brannsikring enn minejaktfartøyene først var utstyrt med, forsikrer prosjektleder Knut Stormoen.