Ap får 34,5 prosent, en fremgang på 2,6 prosentpoeng. Venstre har en fremgang på 2,3 prosentpoeng til 5,2.

Ap har hatt negativ utvikling på Markeds— og mediainstituttets (MMI) barometer siden januar da partiet lå tett oppunder 40 prosent.

Fremskrittspartiet går tilbake 2,2 til 17,1 prosent, mens Høyre har en tilbakegang på 2,7 prosentpoeng til 14,6. Senterpartiet går tilbake 1,0 prosentpoeng til 6,1. For de øvrige partiene er det bare mindre endringer.

MMI har spurt om hvilket parti folk vil stemme på ved stortingsvalg.

Over en tredel av velgerne har ennå ikke bestemt seg eller svarer at de ikke skal stemme ved lokalvalget. Det kan bety en like dårlig valgdeltakelse som for fire år siden, da bare 62 prosent møtte fram.

Målinger foretas ukentlig, og tallene sammenlignes med resultatene fra forrige ukes målinger.

Meningsmålingen er gjort mellom 30. august og 2. september, og omfatter 604 personer.

NTB