Tallene kommer fram i en spørreundersøkelse referert i siste utgave av nyhetsbrevet Nytt fra miljø— og samfunnsmedisin: Åtte av ti menn innrømmer at de ofte har lyst på sex. Langt færre kvinner har så sterke drifter. Fem av ti sier de ofte føler seksuell lyst.

Går man dypere inn i materien, avslører undersøkelsen at det er unge menn med positiv erotisk selvtillit, positiv holdning til sex, lav utdanning og høy seksuell aktivitet som scorer høyest på skalaen for seksuell lyst.

I aldersgruppen 25-29 år føler ni av ti menn ofte seksuell lyst. Bare en av hundre menn sier at han sjelden har lyst på sex, ingen svarer at de aldri føler suget.

Fem av hundre kvinner sier de sjelden har lyst på sex, de minst lystne finner man i gruppen over 45 år. Langt flere kvinner enn menn rapporterer dessuten at de var mer lystne for fem år siden.

Undersøkelsen ble gjennomført i Oslo av Avdeling for samfunnsmedisin ved Statens institutt for folkehelse. 5000 tilfeldig utvalgte mellom 18 og 49 år fikk tilsendt et spørreskjema, men bare halvparten svarte.

Undersøkelsen er også referert i Scandinavian journal of sexology nr.1, 2001 med den sexy tittelen «Self-reported frequency of feeling sexual desire among a representative sample of 18-49 year old men and women in Oslo, elucidated by epidemiological data».

NTB

LYST OG ULYST: Åtte av ti menn innrømmer at de ofte har lyst på sex. Langt færre kvinner har så sterke drifter, går det fram av en undersøkelse. I filmen "Idiotene" ser det ut til at begge kjønn har god apetitt. (ARKIVFOTO)