Spørsmålet om NATOs fremtidige kommandostruktur ble diskutert på det uformelle forsvarsministermøtet i Warszawa i har i dag et stort antall hovedkvarterer fordelt på tre forskjellige nivåer. Mange av dem vil ikke overleve kuttprosessen som etter planen skal avsluttes neste sommer.

Hovedkvarteret på Jåttå utenfor Stavanger — som befinner seg på det såkalte tredje nivå i NATOs struktur - er blant dem som skal ligge tynt an.

Men forsvarsminister Kristin Krohn Devold har slett ikke gitt opp. I sitt innlegg på det lukkede møtet i dag fremhevet hun blant annet at små hovedkvarter kan minst være like effektive som store, og at NATO trenger små sentre med spesialisert kompetanse.

For Jåttås vedkommende markedsfører norske myndigheter blant annet Norges egnethet for trening og øvelse i vinterkrig.

Til Stavanger Aftenblad sier Krohn Devold at han spesielt er glad for responsen hun fikk fra den fremstående amerikanske embetsmannen, Jack Dyer Crouch.

— Han responderte direkte på mine påpekninger av at små hovedkvarterer kan være effektive og lette å flytte ved behov. Crouch forsikret om at disse hensynene skal tas med i den videre prosessen, sier Kristin Krohn Devold.

— Mer kan vi ikke forvente så tidlig i prosessen. Jeg har et håp, la forsvarsministeren til.

Jack Dyer Crouch leder embetsmannsgruppen i NATO som arbeider spesielt med endringene i kommandostrukturen.

OPTIMIST: Kristin Krohn Devold.
FOTO: SCANPIX