Gjennomsnittlig oljepris så langt i annet kvartal, fra 1. april til og med 18. juni, ligger på 15,37 dollar eller drøyt 120 kroner fatet. Altså er den gjennomsnittlige spotprisen på nordsjøolje 10 kroner over anslaget i statsbudsjettet for inneværende år.

I samme kvartal 1998 var gjennomsnittlig spotpris 13,49 dollar fatet eller drøyt 105 norske kroner.

Prisutsiktene er lysere enn på samme tidspunkt i fjor, skal vi tro oljeanalytiker Arnstein Wigestrand i Saga.

Nå snakker Sagas analytikere om en snittpris i 1999 på 15 dollar eller drøyt 117 kroner fatet. Det utelukkes heller ikke at det handles til 20 dollar fatet i løpet av høsten.

Ifølge Wigestrand er de effektive produksjonskuttene i Opec-landene den ene store grunnen til at oljeprisen har tatt seg opp utover i 1999. Rapportene hittil i år viser at Opec-landenes tiltak er 90 prosent effektive.

Wigestrand minner imidlertid om at den relativt sett høye oljeprisen vi ser om dagen hviler på en skjør balanse. Sprekker Opec-avtalen, daler prisen.

NTB