— Mange mener at strippeklubbene fungerer som formidlere av prostitusjon, og det har også kommet påstander om at det foregår vold eller tvang på disse stedene, sier statssekretær Kirsti Bergstø i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Klassekampen.

Forholdene i strippebransjen er del av regjeringens nye handlingsplan for likestilling. Bergstø opplyser at arbeidsmiljøet ved strippeklubbene bør sjekkes for å avdekke eventuelle tilfeller av seksuell trakassering, om kvinnene er der frivillig og hva slags kontrakter de har.

Klassekampen skriver at dette kan være et første skritt på veien mot å forby strippeklubber.

Kvinnegruppa Ottar har lenge ivret for å forby klubber hvor kvinner danser mot betaling.