• I motsetning til Bondevik har jeg ingen plan B. Så langt har jeg bare tenkt valgkamp og ikke hatt tid til å kjenne etter hva jeg egentlig har lyst til.

Det er ikke sikkert Oslo er det jeg har mest lyst til. Jeg er fortsatt en ung mann og halvstudert røver. Selv om jeg har sittet på Stortinget, er jeg ikke blitt fin på det, jeg kan godt drive med grasrotpolitikk, melder Audun Lysbakken (27) (bildet) til BT.

Han har — i likhet med mange SV-ere - blandede følelser i forhold til valgresultatet. Men han har tillit til at partiledelsen vil være villig til å få eventuell uenighet opp og frem.

— Stortingsgruppen har vært bredt sammensatt av representanter med ulike syn, som alle har fått komme til ordet. Men valgkampen har vist hvor vanskelig det er både å samarbeide med Ap og samtidig ha en tydelig venstreradikal profil. Vi er blitt utydelig på en del viktige SV-saker som utenriks og miljø, spørsmål der vi tydelig skiller oss fra Ap. Dette må vi lære av, medgir Lysbakken.

Han ser det som essensielt at SV nå klarer å holde fokus på disse sakene i regjeringsforhandlingene. Det er særlig innen norsk utenriks- og miljøpolitikk han forventer en dreining mot venstre.

— Vi må være så ærlige både utad og for oss selv at vi kan si hva som er kompromisser og hva som er våre primærstandpunkt. Og ikke gjøre som KrF og Venstre; å forgylle alle kameler og påstå at «det var det vi egentlig mente». Det forutsetter et åpent partidemokrati og en åpen debatt, noe jeg har tillit til at også ledelsen ønsker, sier Audun Lysbakken, som foreløpig sitter med beina på bordet og hviler ut etter en hektisk valgkamp.