OLAV GARVIK

ý Jeg synes at dette er voksent gjort av amerikanerne, sier Lysbakken til Bergens Tidende. Etter det stortingsrepresentanten kjenner til er dette første gang amerikanerne inviterer folk utenfra til å sjekke at det ikke skjer noe klanderverdig under presidentvalget.

Lysbakken reiser sammen med stortingskollegene Bjørn Hernæs (H) og Kjell Engebretsen (Ap) på vegne av Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE).

I Russland i fjor

SV-politikeren var også i Russland i fjor som valgobservatør. Da reiste han rundt i traktene rundt Moskva ved valget til Dumaen (parlamentet).

ý Det er Demokratene i USA som har tatt initiativet til at utenlandske valgobservatører er til stede under valget 2. november. Forklaringen er all uroen og påstandene om uregelmessigheter som fulgte i kjølvannet av forrige presidentvalg. Et av de alvorlige ankepunktene var at afroamerikanere ble nektet å avgi stemme i enkelte av delstatene, sier Lysbakken.

Han forklarer at valgobservatørenes oppgave er å reise rundt fra valglokale til valglokale for å se til at de valgtekniske prosedyrene virker, og at registreringen foregår skikkelig. Betydningen av internasjonalt nærvær har vist seg å være stor, for OSSE-observatørene har mer enn én gang avdekket uregelmessigheter.

Overvåke stortingsvalget?

ý Ved at vi nå også overvåker det amerikanske valget, blir det lettere å komme tilbake til for eksempel Russland og møte større åpenhet der. Det er ikke til å legge skjul på at de oppfatter vårt nærvær som et forsøk på innblanding i indre anliggender, sier han.

ý Kanskje vi også skal invitere utlendinger til å overvåke vårt eget stortingsvalg neste år?

ý Ja, hvorfor ikke? Ved valget i fjor ble det blant annet reist kritikk mot at valglokalene i Oslo stengte på ulike tidspunkter. Det er forresten ikke nødvendigvis fusk som blir avdekket av observatørene, men dårlige rutiner og sviktende teknikk.