• Veldig alvorlig, sier barneministeren.

Kommunesektorens organisasjon KS vil raskt ha på plass et samarbeid med Barne— og likestillingsdepartementet for å bedre situasjonen i barnevernet.

KS vil ha tiltak for å øke kompetansen til dem som skal føre tilsyn i barnevernssaker.

Adresseavisen skrev denne uken at 52 barnevernsbarn har vært utsatt for overgrep mens de skulle ha hatt det trygt i fosterhjem de siste elleve årene.

Har ikke fulgt opp

En av årsakene til at dette ikke har blitt oppdaget før, er at tilsynsordningen ikke er god nok.

— Vi har sett over tid at kommunene ikke har greid å følge opp det ansvaret de har for å skaffe nok tilsynsførere. Det er veldig alvorlig. Vi har vært veldig tydelige overfor kommunene med at det må skje, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) til NRK torsdag.

Han antydet også muligheten for å flytte ansvaret for tilsyn vekk fra kommunene.

- Har rystet oss alle

— Sakene som Adresseavisen har avslørt de siste dagene, har rystet oss alle. Jeg har derfor sendt brev til barneministeren der jeg foreslår at vi sammen utformer en kompetansepakke for kommunene, sier administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS i en pressemelding.

I brevet skriver Vågeng at KS har et sterkt ønske om å være med på å sikre at kommunene gir alle barn tilsynet de har krav på.