Søndag arrangerte SV konferanse for nyvalgte og gjenvalgte lokalpolitikere fra hele landet. Høydepunktet var opptredenen til de to som vil ta over etter Kristin Halvorsen. Hovedtemaene var politikken, partiet og lederspørsmålet.

Seansen var ingen debatt, heller en anledning for de to til å legge fram sine synspunkter, i regi av en ordstyrer. Tonen var høvelig, og til valgkamp å være, forløp det hele harmonisk, uten verbale lyskespark eller sure miner.