• Det må handle mindre om klesdrakt, mat og tro, og mer om de viktige spørsmålene som arbeid, språk og likestilling.

Det sa statsråd Audun Lysbakken da han i formiddag mottok en 685 siders utredning om integrering i Norge.

I et år har et utvalg på 17 utredet innvandrernes situasjon i landet, for å få frem mest mulig fakta til bruk i debatten. Både utvalgslederen Osmund Kaldheim og inkluderingsminister Audun Lysbakken var enige om at det hadde de klart.

— Vi kan nå starte en helt ny debatt om integrering, basert på ulike gruppers ulike behovv, og ikke generelle syn som mange har brukt tidligere, sa statsråden, som selv satte ned Kaldheim-utvalget i april i fjor.

— Og la en ting være klart, det går bra med integrering i Norge, vil har ikke grunn til å ha dårlig samvittighet. Men vi må føre en kompromissløs nyansert debatt basert på den feles kunnskapsbasen som vi nå har fått.

Ny definisjon

Kaldheim-utvalget tar et kraftig oppgjør med tidligere tiders definisjon på hva integrering er, og de foreslår en ny. Den gamle handlet om norskopplæring og kvalifisering i den første tiden i Norge, særlig med tanke på flyktninger. I dag kommer syv av ti innvandrere fra Europa, og utvalget mener integrering av disse må handle om kvalifisering, utdanning, arbeid levekår og sosial mobilitet.

Våre nye landsmenn må også erfare tilhørighet, respekt for forskjeller og lojalitet til våre felles verdier.Utvalget vil flytte fokus fra muligheter til resultat. For å illustrere dette har også Høyre-mannen Kaldheim lånt et klassisk sitat fra Arbeiderbevegelsen;"Gjør din plikt, krev din rett". Målet er her, som i Brochmann-utvalget som kom i mai, å få flest mulig av våre nye landsmenn ut i lønnet arbeid. Det vil både de og AS Norge tjene på.

12 prosent, store forskjeller

I dag regnes 12,2 prosent av landets befolkning som innvandrere, enten direkte selv eller som barn av innvandrere. Men det er ingen ensartet gruppe. 60 000 regnes som fattige. Over 30 prosent av innvandrerne fra det vi kaller den tredje verden hadde i fjor en inntekt under EUs grense for lavinntekt. 37 prosent av barn med innvandrerbakgrunn lever i familier med vedvarende lav inntekt.

— Vi er derfor i ferd med å få en ny underklasse, sa Osmund Kaldheim da han overleverte rapporten.

Utvalget kommer med en rekke konkrete forslag, som å reformere voksenopplæringen (den funker ikke i dag), gratis rett og plikt til språkopplæring i barnehagen for alle med behov og et løp over ti år med ekstra innsats for å få folk i jobb, basert på tiltak rettet mot innvandrere.

Hva mener du om den norske integreringen? Si din mening her!