psykolog HEDVIG MONTGOMERY

Georg har nådd langt lengre i karrieren sin enn han hadde trodd han skulle klare på så kort tid. «Hadde noen fortalt meg at jeg skulle sitte med alt dette for fem år siden, ville jeg ikke trodd dem», sier han. Dagene er fulle av jobb og fritidsaktiviteter. Likevel kjenner han at livet ikke er fullt så perfekt.

Ganske tidlig på våren får Georg brystsmerter og en snikende følelse av tristhet og meningsløshet. Legen sjekker ut brystsmertene, det er ikke noe fysisk galt med hjertet. Så oppsøker Georg psykolog i stedet. For noe må det jo være – og slik vil han i hvert fall ikke ha det.

Historien som kommer frem kretser rundt Georgs tanker om å være til hjelp for andre, være den som kommer med gode forslag og som setter i gang aktiviteter både på jobb og i vennekretsen. En fin egenskap som han har brukt så mye at han nesten ikke vet hva han selv trenger eller hva som er bra for ham lengre. «Jeg har bare sluttet å kjenne etter», sier han. Til gjengjeld har alt han har gjort vært så «riktig» at verken han eller vennene hans har kunnet oppdage at noe er galt.

Sommerferiene har også vært «riktige», med reiser, golf, fester og venner. Forventningene har vært høye, om å lage en drømmeferie hver gang. Resten av livet hans er jo et drømmeliv, i hvert fall sett utenfra. Tanken om at alt skal være riktig, har avskåret Georg fra den muligheten til pusterom og ettertanke ferien kan være. Paradoksalt nok har den perfekte planleggingen ført til ferier som ikke fungerer. Når han kommer tilbake på jobb i august, er han like sliten som i juni.

Det kommer frem mange årsaker og forklaringer til dette i de få terapitimene vi har. Han kommer fra en familie hvor man har jobbet hardt for andre og egne behov ofte er blitt nedprioritert. Georg lever også et liv som er ganske fjernt fra det han ønsker seg på ett plan, nemlig å ha noe å brenne for. Verken jobben eller privatlivet gir Georg muligheten til å oppleve seg selv som nyttig utover det å tjene penger og å ha mange venner. Han savner en forankring – enten det er kjæreste og barn eller en samfunnsnyttig jobb.

Det første skrittet for Georg for å finne ut hva slags forankring han vil ha, er å gi seg selv fri. Fri fra den perfekte vanen om at alt skal være planlagt, i aktivitet og bra hele tiden. Han har lov til å ha det dårlig, og han har lov til å kjede seg også. Dette er langt vanskeligere enn både han og jeg tror, for aktivitetsvanen sitter så hardt i. Til gjengjeld stråler han når han kommer og forteller at han har en uke i juli som han ikke har planlagt, og at det ikke skremmer ham.

Skal ferien bli et pustehull, må den gjøres til det. Skal det bli mulig å nyte det nordiske lyset og ettertanken det kan gi, må man først gi seg selv lov. Kanskje handler en god ferie om å bryte noen av de vanene vi har skaffet oss, gjøre ting litt annerledes. Det kan være en skremmende tanke å gjøre ting annerledes, men kanskje den nyttigste ferieplanleggingen vi gjør handler om å finne ut hva vi virkelig trenger fri fra, ikke bare hva vi skal gjøre.