Når legemidler brytes ned av lys, endrer de egenskaper. De kan tape effekt, miste virkningen, eller de kan gi bivirkninger.

Professor Hanne Hjorth Tønnesen ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo sier til Dagens Medisin at kunnskapen om dette er for dårlig.

Hjorth har forsket på kombinasjonen av medikamenter og lys i snart 20 år.

— Hold medikamentene unna lys, sier hun.

Legemidler som er kommet på markedet i EU, USA og Japan etter 1997 testes for lyspåkjenning. Men bare originalprodukter merkes på pakningen om lysbeskyttelse. I tilfellene der produktene tynnes ut eller tilsettes andre legemidler på sykehus og andre institusjoner kan det dermed oppstå problemer ifølge Dagens Medisin.

(NTB)