Lyngtveit får konkurranse fra lagdommer Ellen Mo (55) i Borgarting lagmannsrett, avdelingsdirektør i Justisdepartementet Hilde Indreberg (49), direktør Bjørn Engstrøm (58) i SpareBank1-gruppen, lagmann Arnfinn Bårdsen (40) i Gulating lagmannsrett, og advokat Wilhelm Matheson (51).

Det er andre gang at stillingen som høyesterettsdommer er utlyst, skriver Dagens Næringsliv. Årsaken er at søkergrunnlaget var for dårlig etter første gangs utlysing, ifølge direktør Gunnar Bergby ved Høyesterett.