ARNE BØRCKE, NTB

2003 var et kostbart tordenår for forsikringsbransjen. Da ble det utbetalt samlet erstatning på godt over en halv milliard kroner etter lynnedslag, får NTB opplyst i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

— Tendensen de siste fem årene viser et fallende antall krav, men til gjengjeld større enkeltutbetalinger i gjennomsnitt per skade. En nærliggende forklaring er omfattende skader på elektronisk og teknisk utstyr som vi får stadig mer av i hjemmene våre, sier informasjonsrådgiver Helene Lund i FNH til NTB.

Ikke så rart, kanskje - et gjennomsnittlig nedslag har ifølge Norsk brannvernforening en strømstyrke på opptil 30.000 ampere. Og det er voldsomme greier, ifølge de som forstår seg på slikt.

El-anlegg som får strøm via luftledninger er mest utsatt for å bli slått ut.

Færre krav - mer utbetalt

I 2001 ble det meldt inn 7197 krav til norske forsikringsselskaper etter tordenvær og lynnedslag. Samlet utbetaling lå på nær 330 millioner kroner. Gjennomsnittlig utbetaling lå på 45.409 per skade det året.

I 2003 toppet det seg med en samlet utbetaling på hele 538 millioner kroner, til tross for at antall krav «bare» lå på 6096 innmeldte skadesaker. Gjennomsnittsutbetaling var steget til 88.000 kroner.

De to siste år bekrefter tendensen. I fjor ble bare 1443 krav meldt inn. Men kravene var på til sammen 265 millioner kroner og de gjennomsnittlige utbetalingene var samtidig steget til formidable 183.611 kroner.

Sør-Norge utsatt

Juli og august er de to mest lyntunge månedene. Sør-Norge er mest utsatt for skadevoldende lynnedslag. Hele sørlandskysten og Oslofjorden opp til hovedstadsområdet - landets tettest befolkede region - merker de voldsomme værgudene.

— Likevel er nok Hedmark og Oppland de to mest utsatte fylkene. Verst er det i mjøsområdet, der lynnedslagene tidvis kommer tett som hagl, sier fagsjef Trond S. Andersen i Brannvernforeningen.

Ifølge fagsjefen rammes vi av tre typer lyn: Kulelyn, sikksakklyn og St. Elms ild. Sikksakklynet gjør mest skade.

Konstant

Han opplyser at statistikken for bygningsbranner som følge av lynnedslag har holdt seg nokså konstant siden begynnelsen av 90-tallet. De tre siste årene viser 23 «lynbranner» i 2003, 1,62 prosent av de totale brannårsaker, 22 branner i 2004 (1,35 prosent) og 10 branner (0,71 prosent av totalen) i 2005. Men tallet for i fjor er ufullstendig fordi ikke alle branner er ferdig etterforsket.

— Tallene gjelder alle bygninger generelt. Om vi tenker på bare boliger er tallene følgelig lavere, men her har vi ingen statistikk, sier fagsjefen.

Han presiserer at det her trolig er store mørketall fordi lynnedslag ofte fører til «senskader» på elektriske anlegg. Disse blir da registrert med brannårsak i det elektriske anlegget.

Unngå skader

Elektronikkbransjen oppfordrer folk til å ta sine forholdsregler. Særlig er TV og pc-er utsatt.

— Alle boligeiere, særlig de som bor på landsbygda der huset er tilknyttet luftstrekk, bør montere overspenningsvern. En skikkelig lynavleder kan også være et godt forebyggende tiltak, sier Terje Hanssen, som leder el-sikkerhetsavdelingen i NELFO - elektromontørenes bransjeorganisasjon.