Ifølge psykolog Frode Thuen skyldes dette at arbeidet med barna da kan bli større enn gleden de gir.

Moderne mennesker har mange andre drømmer som skal realiseres, og dette gjelder kanskje spesielt kvinnene, mener Thuen ifølge Dagsavisen.

Avisen omtaler søndag en stor undersøkelse blant danske og amerikanske foreldre. Undersøkelsen viser at par er klart lykkeligere enn enslige, og at hvis et parforhold fører til graviditet, stiger lykken ytterligere noen hakk.

Menn lykkeligst over sønner

— Kvinner opplever en voldsom lykke ved det første barnet, men lykkefølelsen faller ved barn nummer to, og for menn blir det nesten det samme. Mennene får derimot en sterkere lykkefølelse hvis den førstefødte er en sønn, sier professor Hans-Petter Kohler.

Kohler foreleser i sosiologi ved University of Pennsylvania i USA. Han er en av forskerne bak den dansk-amerikanske undersøkelsen der 3.400 tvillinger er spurt om hvordan barn og parforhold påvir-ker deres lykke.