Det var ment som en spøk, og endte med politianmeldelse for dokumentfalsk. Kameratene ville spille skogeieren et puss, og ba en slektning i Miljøverndepartementet om å sende brevark med logo. Kameratene skrev i brevet at det at var innført hogststopp i påvente av verning av skogen, og sendte det til kameraten som er skogeier. På et kart vedlagt brevet var også naboens trær plassert innenfor feltet som skulle bli vernet, skriver Fædrelandsvennens nettutgave.

Mannen som fikk brevet, gikk over til naboen og spurte om han ikke hadde fått lignende brev. Det fikk naboen til å felle mellom 20 og 30 mål skog for å komme verningen i forkjøpet.

Nå har skogeieren som felte trærne politianmeldt saken.

– Tanken var å ha det moro innad i vennegjengen, men så ble det mange uheldige omstendigheter, sier hovedmannen bak spøken, en 45-åring fra Søgne.

Først en måned etterpå avslørte de spøken for brevmottakeren, men da hadde skaden allerede skjedd hos naboen hans. Naboen ville ikke akseptere forklaringen og krever erstatning for skogen.

Politiadvokat Jostein Johannessen i Kristiansand politidistrikt sier at spøkens bakmenn risikerer bøter etter episoden som fant sted for et par måneder siden.

NTB