Nordmenn i alle aldrer, alt fra studenter til jurister lar seg lure. Hver uke klarer Anne Dybo i Økokrim å hindre rundt fem personer i å la seg lokke av lotterigevinster.

— Men det er alltid noen som tar kontakt for sent, etter at de har betalt, sier Dybo.

Noen ganger tar bankene kontakt med Økokrim, fordi kunder ønsker å låne penger til formålet. Andre ganger er det privatpersoner som tar kontakt fordi de er usikre.

— Vi kan ikke advare nok, for vi ser at det ikke blir fanget opp av alle. Særlig gjelder det innvandrere som på grunn av språket ikke blir like godt informert gjennom pressen, sier Dybo.

E-postene fra nigerianere som hovedsakelig opererer fra Spania og Nederland, blir sendt ut i millionvis av eksemplarer om gangen.