Ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus har man de siste par månedene registrert mellom en dobling og en tredobling i forekomsten av den spesielle lungebetennelsen, som går under betegnelsen mykoplasma.

Kraftig utbrudd

– Ja, jeg vil kalle det en epidemi eller et kraftig utbrudd, sier seksjonsoverlege Helge Myrmel ved sykehusets avdeling for mikrobiologi og immunologi til Bergens Tidende.

– I alle fall er det ikke registrert tilnærmelsesvis så store tall på mange år, sier Myrmel.

Han har vært ansatt ved mikrobiologisk avdeling i 20 år, og kan ikke huske noe tilsvarende.

80 i desember

I desember ble det ved avdelingens laboratorium funnet 80 positive prøver på mykoplasma. Tilsvarende tall for desember i 2004 var 36 tilfeller. Det betyr godt og vel en dobling. Enda verre var det tidligere på høsten. I november 2005 ble det bekreftet 78 nye tilfeller mot 28 i november 2004.

Til sammen ble det i november og desember konstatert 158 tilfeller i Bergen, mot 64 i samme periode i 2004. Da er vi godt over dobling og nærmer oss en tredobling. Tall for så langt i januar foreligger foreløpig ikke.

Likner på bronkitt

– Hvor farlig er sykdommen?

– Den er en noe mildere form enn den klassiske, bakterielle lungebetennelsen med svært høy feber som ofte tok livet av folk før antibiotikaen kom.

Mykoplasma-varianten er også en bakteriell sykdom, men den gir sjelden svært høy feber, og likner gjerne mer på hard bronkitt. Det som kjennetegner sykdommen mest av alt, er ekstremt mye og intens hoste, som kan vare lenge etter at feberen har gitt seg.

Smitter lett

– Hvor lett smitter den?

– Smitten overføres ved dråpesmitte, som vanlig forkjølelse. Det betyr at man lett kan bli smittet på bussen eller andre steder der mye folk samles.

Henger lenge i

– Hvor lenge er man syk?

– Inkubasjonstiden, den tiden det tar fra man blir smittet til man blir syk, er på en til tre uker. Selve sykdomsperioden varer gjerne et par uker, men mange blir gående og hangle i lang tid etterpå, fordi hosten henger i, sier Helge Myrmel. Han antar at det antall tilfeller som er registrert ved hans avdeling, trolig bare er toppen av isfjellet.

– Dette er gjerne en sykdom som mange bare strir seg gjennom fordi de ikke synes de er syke nok eller har høy nok feber til å oppsøke lege. Eller fordi symptomene ofte noen ganger kan være diffuse og noen ganger blir forvekslet med en hardnakket bronkitt. Og hvis de går til allmennlegen og det blir tatt prøver der, er det slett ikke sikkert at prøvene videresendes til oss for analyse, sier Myrmel.

Han nok tror at det finnes mange flere syke der ute enn de som er diagnostisert og fullt ut analysert.

Antibiotika hjelper

– Hvilken behandling finnes?

– Hos de fleste friske mennesker er dette noe som vil gå over av seg selv uten medisinsk behandling. Men de som oppsøker lege kan få tilbud om antibiotika som begrenser sykdommens varighet.

– Dødsfall som følge av epidemien?

– Ingen som jeg kjenner til, men det kan jo være at eldre og svekkede personer har dødd som direkte eller indirekte følge av sykdommen. Det er noe som ofte skjer under mange former for sykdomsepidemier, sier Myrmel.

Lokal epidemi

Mykoplasma-utbruddet i Bergen ser ut til å være lokalt. Det er ikke rapportert om tilsvarende epidemier andre steder i landet.

Vanligvis ser man en oppblomstring av denne typen lungebetennelse hvert tredje til femte år. Men et så kraftig og omfattende utbrudd som i vinter er det altså lenge siden man har opplevd i Bergen.

Smittevernoverlege Øystein Søbstad opplyser at leger ikke har meldeplikt for mykoplasma, og at smittevernkontoret derfor ikke er involvert.

– Men dette er en plagsom tilstand som kommer i utbrudd. Pasientene får en ekkel hoste, sier Søbstad.