Men jeg er ikke overrasket over at hun forsøker å avfeie faglig kritikk med å angripe meg som person.Kritikken min gjelder ikke tallmaterialet. Det er solid, interessant og dystert. Jeg kritiserer at Lundgren tolker materialet selektivt og uten motforestillinger, og at hun formidler det i verste boulevardstil, sier han. sier han .ýJeg var jo ikke blind for muligheten av at noen kunne se et poeng i å fremstille kronikken som et fordekt privat oppgjør. Jeg mente derfor at Dagbladet skulle få anledning til å vurdere denne motforestillingen og skrev at jeg har vært gift med Lundgren og samarbeidet med henne i flere prosjekter. Dette stod i følgeskriv til min kronikk. At Dabgbadet ikke har lest faksen, kan ikke jeg ta ansvar for., sier Sørli som mener det er en avsporing om det i offentligheten blir debatt om og eventuelt hvordan debatten har et aspekt av privat oppgjør. Det er heller ikke slik at Dagbladet blei lurt til å delta i et slikt privat oppgjør, mener Sørli.Det er snart femten år siden han og Eva Lundgren skilte lag etter 19 års ekteskap.ýEva Lundgren har opp igjennom årene har hatt stor nytte av å samarbeide med meg. Jeg kan vise til bøkene «Prester i lyst og last» og «I Herrens vold» hvor jeg er medforfatter, og en lang rekke andre av Lundgrens arbeider jeg har bidratt til.Sørli er prisnsippielt skeptisk til Lundgrens konklusjoner:ýJeg satte som tittel på min kronikk: «Kaster mannen ut med badeslammet». Det spiller på at tallene viser mye elendighet, men Lundgren gjør menn kollektivt til voldsmenn. Det er dette jeg kaller et sexistisk råkjør. I de forskningsarbeider Lundgren har gjort før, har dybdeintervjuer med få personer vært metode og grunnlag for teoriene. Nå tar hun steget over til spørreskjema og store mengder innsamlet data som fortolkes på en måte jeg er sterkt kritisk til. Hun prøver å lage en forbindelse fra sine funn når det gjelder enkelte voldelige parforhold over til en kjønnsteori om at all vold direkte avspeiler mannssamfunnet eller patriarkatet. Tallene viser for eksempel at 11 prosent av kvinner som lever i faste parforhold har erfart noe som kan kalles vold, og da teller man med både stort, smått og ubetydelig. Det er ikke nok til å begrunne en teori som gjelder hele mannssamfunnet. Jeg gjetter at det er derfor Lundgren tier om dette tallet, sier Sørli.Siler svarene Han er også kritisk til måten den svenske undersøkelsen overprøver intervjuobjektene på. Kvinner som sier at de er blitt utsatt for vold, får dette registrert. Men rapporten godtar ikke at disse kvinnene selv vurderer volden som bagatellmessig. ý Lundgren tolker kritikk mot sin forskning som forfølgelse. Hun avfeier andre kvinneforskere som feige og ydmyke overfor patriarkatet, men selv opptrer hun som en patriark overfor informantene! sier Sørli.