Den tidligere stortingsrepresentanten fra SV ble utnevnt til det prestisjefylte vervet av sin partikollega, fornyingsminister Heidi Grande Røys i dag.

Med seg i kommisjonen får hun blant annet advokat Michael Tetzschner, universitetslektor Gisle Hannemyr og tidligere sjefredaktør i Adresseavisa, Gunnar Flikke. Fra Bergen kommer også Henriette Sinding Aasen, jusprofessor ved Universitetet i Bergen.

— Vi har lagt vekt på å finne medlemmer som samlet representerer et bredt utvalg av kompetanse, sektorer og erfaring. Vi ønsker en bred debatt og en synliggjøring av de utfordringer vi står overfor medhensyn til personvern. Med denne kommisjonen er jeg sikker på at utgangspunktet er det beste, sa Grande Røys da hun fredag kunne presentere kommisjonens leder for pressen.

Personvernkommisjonen skal komme med forslag som kan bidra til å styrke enkeltmenneskets integritet og rett til privatliv.

Det forventes at kommisjonen skal levere en rapport med konkrete forslag i begynnelsen av desember 2008.

Arkiv