I 2002 hadde byggenæringen i fylket planer om å starte prosjekter til en samlet verdi av 15 milliarder kroner. I dag er tallet dobbelt så høyt — 30 milliarder kroner, hvorav 11 milliarder gjelder planlagte boliger.

Mangel på arbeidskraft gjør det umulig å gjennomføre alle prosjektene. Taperen blir de billige boligene, tror administrerende direktør Pål Engeseth i Reed Business Information Norway AS, som driver Byggfakta-databasen.

Luksusboliger vinner

— Den kraftige veksten presser prisene på alle typer bygg. Prosjektene med best økonomi vil vinne, og det er de dyre leilighetene, sier Engeseth.

Dermed er det de mindre pengesterke som vil merke boligmangelen og presset på prisene, mener han.

Analysebyrået Prognosesenteret venter en vekst i nye boliger på mellom tre og fem prosent neste år. Det er likevel milevis bak etterspørselen.

— I år settes det i gang 33.000 nye boliger, det høyeste på mange år. Men tallet burde vært 45.000, sier Bjørn-Erik Øye, administrerende direktør i Prognosesenteret.

Slåss mot barnehager

Knappheten på arbeidskraft gjør at boliger også må slåss med offentlige velferdsgoder om kapasiteten i byggenæringen.

— Alle sektorer skriker etter arbeidskraft til bygging. Regjeringen skal bygge ut barnehager, kommunene får tilført penger slik at de kan ta fatt på skolesektoren, helsesektoren skal oppgraderes, og kirkene må utbedres for at takene ikke skal falle ned, lister Bjørn-Erik Øye.

Pål Engeseth i Reed Business Information følger opp:

— Det er en kjensgjerning at politikere som velges for fire år fort glemmer vedlikehold. Om de får muligheten vil mange ordførere isteden bygge store monumenter over seg selv før de går av.

Tømrere til Irland

Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret mener veksten i boligprisene vil komme ned på et mer normalt nivå, 4-5 prosent, dersom nybyggingen steg til 45.000 boliger i året.

Ifølge Øye er det lite å hente på mer utenlandsk arbeidskraft til byggenæringen i Norge. Rundt 180.000 mennesker er direkte sysselsatt i næringen, og over 20.000 av disse er utlendinger.

— Det er byggeboom både i Danmark, Sverige og Irland, og i Tyskland er veksten gryende. Dette er også attraktive land, påpeker Bjørn-Erik Øye.

På landsbasis er veksten i de planlagte prosjektene neste år på 23 prosent, tilsvarende 46 milliarder kroner.

— Tallene er så store at det ikke vil være mulig å hente inn utenlandsk arbeidskraft i det omfanget vi her snakker om, mener Pål Engeseth i Reed Business Information.

BERGENS TIDENDE